Konu Başlıkları

 

HER YÖNÜYLE  MUCUR SEMPOZYUMU
 (Every Aspect of Mucur Symposıum)
 (7-9 EKİM 2021)

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

 

Konu başlıkları aşağıda sıralanmış olup konu sınırlandırılması yapılmamıştır.

TARİH

-Eskiçağ Döneminde Mucur (Höyükler, Kaleler, Mağaralar, Yeraltı şehirleri)

-Türkiye Selçuklu Döneminde Mucur

-Osmanlı Döneminde Mucur (Tapu Tahrir Defterleri, Şer’iyye Sicil Defterleri- Kayıtları, Sicill-i Ahval defterleri, Nüfus defterleri, Temettuat defterleri. vd)

-Cumhuriyet Döneminde Mucur

-Ve diğerleri

KÜLTÜR VE MEDENİYET UNSURLARI

-Tarihi Eserler ve Yapılar (Cami, Mescit, Kilise, Medrese, Türbe, Han, Hamam,  Çeşme, Mezar, Yeraltı şehirleri vd.)

- Müzik ve müzik kültürü  

- Dil ve Ağız özellikleri

- Eğitim

- Halk Edebiyatı (Destan, Ağıt, Şiirler, Masal, Atasözleri, Bilmeceler, Fıkralar vd.)

- Halk Bilimi (Halk Tiyatrosu, İnanışlar, Halk hekimliği ve diğer Uygulamalar, Beslenme ve Mutfak Kültürü, Giyim ve Kuşam, Ad ve Lakaplar)

-Vakıflar

-Ve diğerleri

COĞRAFYA

- Nüfus ve Yerleşme Açısından Mucur

- Fizikî ve Tarihî Coğrafya Açısından Mucur

- Bitki Çeşitliliği, Hayvan Türleri ve İklim Açısından Mucur

-Ve diğerleri

EL SANATLARI

-Dokumacılık – Halıcılık  (Kök Boya elde edilişi ve kullanım teknikleri - Motifler, Semboller ve Damgalar )

-Urgancılık

- Oya ve Nakış

-Zanaatlar ( Kuyumculuk, berberlik, bakırcılık, yorgancılık…)

-Ve diğerleri

SOSYAL YAPI

-Aile Yapısı

-Aşiret (ler)

-Toplum, Gelenek, Görenek, Örf ve Adetler

-Ve diğerleri

MUCURLU YAŞAMIŞ VE YAŞAYAN ŞAHSİYETLER

- Şair, Edebiyatçı ve Sanatkârlar

- Siyasî Şahsiyetler

- Askerî Şahsiyetler

- Dinî ve Manevî Şahsiyetler (Geyikli Baba, Şeyh Hamza vd)

- Halk Liderleri (Kanaat Önderleri), Bürokratlar

-Ve diğerleri

EKONOMİK HAYAT

-Turizm/Termal Turizm

-Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri

-Sanayi ve Ticaret

-Tarihi Yollar ve Ticaret

-Hizmet Sektörü

-Madencilik (tuz, vd)

-Ve diğerleri


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM