Sempozyum Hakkında

Değerli Bilim İnsanları,

İç Anadolu Bölgesi’nde, Kızılırmak havzasına kurulan ve yaklaşık beş bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kırşehir, Anadolu kapılarının Müslüman-Türk evladına açıldığı 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Türk-İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Ahilik teşkilatının öncüsü Ahi Evran-ı Veli, Gökbilim Medresesinin kurucusu Cacabey’in yanı sıra Âşık Paşa, Yunus Emre, Ahmed-i Gülşehri, Süleyman Türkmani, Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Türk dilinin, edebiyatının, kültürünün ve sufizmin öncü isimlerinin yetişmiş olduğu bu şehir, sahip olduğu maddi ve manevi değerleriyle dün olduğu gibi bugün de önemli bir şehir konumundadır.

Kırşehir’in, kültür ve medeniyetimizdeki yerinin ve bugün sahip olduğu potansiyelin tam olarak ortaya konulması adına her birinin kendine has özellikleri bulunan ilçelerinin ayrı ayrı incelenmesi büyük bir önem arz eder. Bu öneme binaen Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü olarak 7-9 Ekim 2021 tarihleri arasında Kırşehir Valiliği,  Mucur ilçesi kaymakamlığı, Mucur Belediyesi ile “HER YÖNÜYLE  MUCUR SEMPOZYUMU (Every Aspect of Mucur Symposıum) (7-9 EKİM 2021) tertip etmeyi planladık.  Sempozyumun amacı Mucur ilçesinin  “coğrafyası, tarihi, geçmişte ve günümüzde yaşayan kültürü (örf, adet, gelenek, görenekler), yetiştirdiği  şahsiyetler, bu bölgeye yerleşmiş/ yerleştirilmiş aşiretler, Kırşehir’in Selçuklu ve Osmanlı Dönemi nüfusu ve özellikleri, arkeolojik ve antropolojik özellikleri, gelir-geçim kaynakları, turizm potansiyeli (Yeraltı şehirleri, dinî turizm ve kaplıca turizmi) ” konularını kapsayan ve çeşitli konu başlıkları çerçevesinde Mucur ile alakalı olan bilim insanları tarafından Mucur ile ilgili bilgilerin ortaya çıkmasını ve kayıt altına alınmasını  sağlamaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler, “HER YÖNÜYLE MUCUR SEMPOZYUMU (Every Aspect of Mucur Symposıum) başlığı altında kitap olarak basılacaktır. Sempozyuma yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız

 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu 

 


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM